16Jan

PROJEKTLEDARUTBILDNING – EVENEMANG 2017

Måndag den 16 Januari, kl 18.00, på fängelset

PROJEKTLEDARUTBILDNING, EVENEMANG

Äntligen sätter vår populära utbildning igång igen.
En utbildning för dig som är ung och vill lära dig mer om att driva projekt,
arrangemang och event.
Vi fortsätter även 2017 med att bjuda in grymma föreläsare
från evenemangsbranschen.
Innehållet anpassas efter dina och de andra deltagarnas behov och intresseområden
För dig mellan 16 och 25 år.
Kurstart i februari.
Intresseanmälan: patrik@fangelset.se
Svar senast 10 januari 2017.
Utbildningsansvarig: David Dagemark
Fängelset – Göteborg stad – Arena 29